KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

RÅDGIVNINGEN

AFFÄRSRÅDGIVNING

NATURTURISM

DIGITALTURISM

MÅLTIDSTURISM

SMAK AV EN PLATS

STARTA LIVSMEDELSFÖRETAG

RELATIONSJORDBRUK

STARTA ELLER ÄNDRALIVSMEDELSFÖRETAG

Det har aldrig varit enklare än vad det är idag att starta eller förändra livsmedelsföretag. Det kan gälla slakterier, charkuterier, mejerier, bagerier, grönsaks- och fruktförädlare, fiskanläggningar, gårdsbutiker, restauranger, kaféer och mycket annat. Det finns också stora möjligheter att hålla på med olika verksamheter i samma lokaler. Eller använda eget kök hemma, lämna bort för legotillverkning och sälja sina livsmedel.

 

Många regler är förenklade, men inte alla. Men idag är det lättare att fä hjälp med att reda ut allt detta. Det kan göras kostnadseffektivt med allt från vilka verksamheter kan startas, hur lokaler kan byggas, vilka krav olika myndigheter ställer, vilka dokument som behövs, hur livsmedelsverksamheter kan bedrivas, hur produkter ska märkas, hur livsmedlen kan säljas, vilka marknader som finns och hur sociala medier kan användas i försäljningen.

 

Kunskaper hos företagarna är mycket viktiga och ännu mer viktigt är att omsätta dessa i praktiken. Idag finns goda möjligheter att åka iväg på kurser eller sitta hemma framför datorn och delta i webinarer eller onlinekurser. Detta gäller hela kedjan från start till försäljning.

 

Det är två saker som är extra viktiga för en livsmedelsföretagare och det är att få bort krångligheter och få till en bra försäljning.

 

En all viktigare del av försäljningen är digitala medier. Det finns idag många olika lösningar. Du kan lättare nå nya kunder, men även befintliga. Se vidare under avsnittet ”Turism och digital transformation”.

 

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation