KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

RÅDGIVNINGEN

AFFÄRSRÅDGIVNING

NATURTURISM

DIGITALTURISM

MÅLTIDSTURISM

SMAK AV EN PLATS

STARTA LIVSMEDELSFÖRETAG

RELATIONSJORDBRUK

LOKAL MAT, SMAK AV EN PLATS

Utvecklingen med lokal mat och mathantverk är på många sätt fantastisk i Sverige. Massor med intressanta ostar, korvar etc görs landet runt. Men det finns också sedan länge en kritik mot att det finns för mycket ”ost på franska” eller ”korv på tyska”. Många mathantverkare har inte förstått vikten av att vara unik. De fixar inte att få till det lokala utan gör en produkt som i stort sett kan göras var som helst i Sverige, eller i andra länder med för den delen.

 

Självklart är det viktigt för en producent att hen är skicklig just på receptur och hantverket, men det viktiga för ett hållbart företagande är att det blir riktiga pengar i slutändan; lönsamhet i företaget. För att få en lönsam produkt handlar det om att skapa mentala bilder hos den som köper produkten. Den mentala bilden handlar om kvalitet, om goda berättelser, om en produkt som har smak av en plats; om en produkt som är unik och inte går att kopiera. Begreppet terroir är centralt för att utveckla smak av en plats.

 

Innovativa produkter tar tid att utveckla, för att inte tala om att fulländas till en spetsprodukt. En start kan vara att börja med en något mindre högförädlad produkt som lämpar sig mer för lokala marknader, för att sedan utveckla och förädla produkten. Ofta tar det minst tre år innan en produkt är färdig för en mer kvalitetskrävande marknad. Många producenter som arbetar på detta sätt finner det fruktbart att arbeta med tre kvalitets- och prisnivåer, där vanligen den lokala marknaden betyder mest för produkter med lägre pris.

 

Kvalitet är central men inte helt självklar att definiera. Men när vi talar om högklassigt mathantverk är det givetvis den kund som är beredd att betala som ytterst avgör vad som är kvalitet och inte. För att det ska fungera måste dock alla led vara överens om vad kvalitet är. Kunskapen om vad som är kvalitet är inte alltid den bästa hos såväl primärproducenter som hos mathantverkare eller mer industriellt inriktade producenter.

 

Som framgångarna bl.a. med varumärket Smakriket och föreningen Exceptionell Råvara tydligt har visat, så finns det i dag en snabbt växande efterfrågan av riktigt exklusiva produkter, som har en tydlig identitet med smak av en plats. Denna växande efterfrågan klarar de stora ofta inte av, eftersom den gamla strukturen inte kan finfördela exempelvis raser och styckningsdetaljer på köttdjur, vilket är helt nödvändigt för att våra ledande restauranger ska vara intresserade.

 

För producenterna ger denna utveckling en stor möjlighet, men det finns utmaningar. Det är inte alla som ser möjligheten att låta platsen ge smak. Blir getmjölken extra tjock under sommarbetet så ger det en möjlighet till extra profil för den som satsar på spetskvalitet, medan en del hantverkare ser det mest som besvärligt. Det finns allt fler exempel på produkter som det är otrolig efterfrågan på och där priset är ointressant. Producenten får det pris hen begär.

 

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation