KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

RÅDGIVNINGEN

AFFÄRSRÅDGIVNING

NATURTURISM

DIGITALTURISM

MÅLTIDSTURISM

SMAK AV EN PLATS

STARTA LIVSMEDELSFÖRETAG

RELATIONSJORDBRUK

RELATIONSJORDBRUK OCH DEN MODERNA BYN

Vi arbetar med en vision om den moderna landsbygden. Vi har inte en tanke på att landsbygden ska räddas. Vi ser den moderna landsbygden som en plats för hållbar tillväxt. Den hållbara staden är beroende av en hållbar landsbygd.

 

En modern landsbygd behövs för att få en ny suveränitet över vår mat, för att klara klimatutmaningarna och för att åtgärda bristen på biologisk mångfald. Det handlar inte om en ny ”grön våg” utan om intresse av att skapa framtida hållbara agrara samhällen, inte minst ekonomiskt.

 

Bredbandsbullerbyar är den beteckning vi använder (Thorsten Laxvik är fader till denna idé). Det är en aktiv by med engagerade medborgare, levande mötesplatser och uppkopplade arbetsplatser, med ena benet i myllan och den andra i det globala digitala samhället. Det handlar om att utveckla miniurbana miljöer på landsbygden, med sociala kontaktytor som gör medborgarna delaktiga. Helt enkelt levande byar som det var före laga skiftet. Varje bygd måste lägga sitt eget pussel. Det finns ingen allmän lösning giltig för alla.

 

Visionen handlar om att bygga framtida hållbara agrara samhällen där produktion av mat är centralt. Men det handlar också om att lyfta fram alla möjligheter som digitalisering, robotisering och automation betyder för landsbygdens framtid. Det handlar om den levande mylla som binder kol och det handlar om at den moderna byn ska vara en självklar del i den digitala globala världen, som erbjuder möjligheter för landsbygden som kanske alltför få har insett.

 

Vi arbetar med ett ansvarsfullt jordbrukande med intakta relationer från mikroorganismerna i jorden till den som förnöjsamt tuggar i sig det välstekta fåret, det vi kallar för relationsmat. Vi visar hur man binder kol i markerna genom smarta beten, odlar mångfalden genom djurens betande och utvecklar hållbara system för odling. Vi producerar mat som människorna kan lita på. Mat som är god, nyttig och samtidigt gör nytta.

 

Viktigt är det vi kallar för relationsmat, där utvecklingen med relationsjordbruk, andelsjordbruk, REKO-ringar och andra korta livsmedelskedjor är mycket intressanta. Allt fler vill veta var maten kommer ifrån. De vill känna till hur livsmedelskedjan ser ut och kunna lita på livsmedlens källa.

 

Vi ser det som centralt att stimulera till en närmare relation mellan producenter och konsumenter. Skapandet av relationer ökar också förutsättningar för att vilja besöka landet som turist, liksom att köpa andra produkter och tjänster av landsbygdens entreprenörer.

 

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation