KNYTKALAS

MÅLTIDSTURISM

Svensk turism satsar extra medel på att lyfta fram måltidsturism. Måltider är inte bara något som är lockande utan också helt nödvändigt för turister. Alla måste ju äta. Mellan en fjärdedel och tredjedel av turisternas pengar läggs på måltider. Om du kan erbjuda måltider som en del av din turistupplevelse har du en mer lockande produkt.

 

Måltiden ger inte bara näring till kroppen utan kan vara en väsentlig del av turistens upplevelse. Visst är maten viktig, särskilt om den är lokal och genuin, men också måltidens gestaltning är en viktig del av upplevelsen.

 

Förvisso handlar en hel del av måltidsturismen om det förfinade och eleganta. Vi talar om kulinariska måltider och gourmetmåltider. Men viktiga delar av turistmåltiderna, exempelvis dem ute i naturen, kan vara oerhört upplevelserika, men tillhör kanske inte den högre förfinade kokkonsten.

 

Lockande måltider finns inte bara på restauranger utan kan även ske i bondens hem eller vid lägerelden i naturen. Måltiden är också en social process, turisten samlar upp intryck, reflekterar och diskuterar om upplevelserna med sina medresenärer och dig som värd.

 

Kan du som turistföretagare eller lantbrukare stärka din verksamhet genom att utveckla måltider av olika slag? Det kan handla om allt från fika eller en lokal korv som grillas, eller högklassiga måltider hemma hos dig med dina egna produkter, för att inte tala om den magiska måltiden utomhus runt den sprakande lägerelden. Och du som är krögare kan stärka din profil med lokala produkter med kvalitet.

 

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

RÅDGIVNINGEN

AFFÄRSRÅDGIVNING

NATURTURISM

DIGITALTURISM

MÅLTIDSTURISM

SMAK AV EN PLATS

STARTA LIVSMEDELSFÖRETAG

RELATIONSJORDBRUK

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation