KNYTKRAFT FÖR

ÖPPEN INNOVATION

Norrlandslänen - affärsrådgivning för besöks- näring och jordbruk

till länen i Jätmland, Västernorrland och Västerbotten

 

Till företagare på landsbygden, som ska starta eller utverckla sitt företag

 

KNYTKALAS = CROWDSOURCING

Samarbete som ett knytkalas

Vi heter Knytkraft, vår översättning av crowdsourcing. Knytkalaset är en bild för samverkan, interaktivitet och öppen innovation. Vi skapar och innoverar tillsammans där många medverkar och där entreprenörer stöttar varandra.

 

Vi ger råd och utvecklar ditt företag i dialog med dig, där vi lyssnar och utgår från dina kunskaper och erfarenheter. Möten över knytkalas gör vi tillsammans och dukar fram vad vi bjuder på. Då fungerar affärsutveckling som bäst.

Digital transformation

Digital teknik förändras snabbt för företagen och deras värld. Möjligheterna är mycket stora. Människors beteenden och förväntningar ändras kraftigt. Dina kunder vill ha snabba besked och ha skräddarsydda produkter, där de är med skapande och inte passiva.

 

Marknadens spelregler ändras. Nya affärsmod-eller utvecklas snabbt, se delningsekonomin. Se bara hur Trip Advisor, Uber och Airbnb är förändrar turismen.

 

Även små nystartade företag kan med den digitala tranformationen snabbt nå hela Sverige, men även vara globala. Utvecklingen kan ske i dialog med dina kunder, även de internationella.

 Vad är knytkraft?

Crowdsourcing = knytkraft = många är med och utvecklar. Processen är aktiv, kreativ och social, där samarbete sker genom utbyte av kunskaper och erfarenheter. Allt för att ge upplevelser och produkter som är anpassade till kunden

 

Samarbete sker i nätverk. Det är många som samverkar och nätverken förändras snabbt. Del-aktighet i flera nätverk är framgångsfaktorn. Detta kan även ske med företag du tidigare sett som konkurrenter. Trycket från dina kunder betyder mycket.

 

Knytkraft jobbar med de främsta spetskompetenserna i Sverige. Vi har lång erfarenhet av rådgivning och egen affärsverksamhet.

 

Vad vi gör

Kunskapsutbyte och dialog är vårt viktigaste mål. Vi vill ha interaktiva dialoger. Vi jobbar främst med:

 • Workshops, seminarier och knytkonferenser, traditionella seminarier och workshops där dialogen är viktig.
 • Knytkonferenser skapas tillsammans med deltagarna, precis som vid ett knytkalas.
 • Analyser. Kombination av forskarkompetens och lång praktisk erfarenhet, ger oss kraftfull förmåga att analysera, skriva rapporter etc. Vi har stenkoll på vad som händer i vår omvärld.
 • Föreläsningar har vi mycket gedigen erfarenhet av. Vi skapar idéinjektioner inom de områden vi arbetar med.
 • Utbildningar tillhör våra styrkor, allt från kurser på en dag till mer omfattande. Vi satsar även på webb-baserade utbildningar.
 • Rådgivning eller coachning är en verklig specialitet. Vi har mycket lång erfarenhet av personlig rådgivning hos den enskilde entreprenören eller när flera entreprenörer möts för gemensam rådgivning.

Vår spetskunskap

Vi arbetar brett och har spetskunskap:

 • Mat och måltid; från smak av en plats, matlagning till livsmedelshygien.
 • Landsbygdsutveckling där vi ser landsbygden som smart, innovativ, och närande.
 • Turism och platsutveckling, måltidsturism och naturturism, lokal identitet och goda berättelser.
 • Delningsekonomin med nationella och lokala soloföretagare i samverkan.
 • Digitalisering, internets möjligheter, sociala medier, artificiell intelligens i mycket snabb förändring och påverkar drastiskt oss, inte minst på landsbygden.

 

UTBILDNING

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ BESÖKSNÄRING, TURISM, MATHANTVERK OCH MÅLTIDER, FÖR ATT INTE TALA OM LANDSBYGDENS ENTREPRENÖRSKAP

KNYTKRAFTS 3 VIKTIGASTE OMRÅDEN

KNYTKALAS

KNYTKALAS ELLER KNYTKONFERENSER ÄR WORKSHOPS DÄR ALLA BIDRAR TILL TEMAT MED KORTA FÖRELÄSNINGAR. vI SÄTTERAGENDAN TILLSAMMANS OCH SKAPAR DIALOG DÄR VI UTBYTER ERFARENHETER

RÅDGIVNING

HJÄLP TILL FÖRETAGARNA ATT SKAPA STARKARE, BÄTTRE EKONOMISKA, EFFEKTIVA FÖRETAG

VÅRA NUVARANDE UPPDRAG

Norrlandslänen - affärsrådgivning

för besöksnäring och jordbruk

Detta projekt finansieras av Landbygdsporgrammet efter belsut av länsstyrelserna i de 4 norra länen.

till  länen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

 

Till dig som är företagare på landsbygden:

- ska starta företag inom besöksnäring eller utveckla jordbruksföretag

- företag som redan finns och vill utvecklas

 

Vi har flera rådgivare som tillsammans kan det mesta inom besöksnäringen och livsmedelsföretagandet. Till landsbygdens räknas även tätorter med max 3 000 invånare.

LÄS MER

Grönt Kulturarv och svenska lantraser

Detta projekt finansieras av Landsbygdsprogrammet efter beslut av Jordbruksverket

 

10 konferenser runt om i Sverige har genomförts till hösten 2018 och kommer att genomföras våren 2019.

 

Syftet med våra utbildningar är att genom ett kunskapsutbyte mellan kursedeltagare och föreläsare, ge möjligheter till att inte bara bevara det gröna kulturarvet utan även att lyfta fram det som en kraft för

innovation, både för hållbarhet i alla dess aspekter och för att tillgängliggöra livsmedel med rötter i det gröna kulturarvet för dagens konsument.

 

LÄS MER

KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

KNYTKRAFT

VERKSAMHETEN

VAD VI GÖR

KNYTKALAS

VÅRA UPPDRAG

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation