KNYTKALAS

GRÖNT KULTURARV - SVENSKA LANTRASER

Vi fokuserar på de metoder och principer som fäbodbruk bygger på men kompletterar med utmarksbete och naturbeten samt med skogsodling (agroforestry) som bl.a. är ett område som EU lyfter fram. Det finns starka samband mellan dessa fyra begrepp. Vi sammanfattar dem i begreppet naturbetesjordbruk.

 

Vår utgångspunkt är att traditionella brukningsmetoder både vad gäller odling och bete, bidrar till att hålla ett levande kulturlandskap öppet, samtidigt som traditionerna kombinerade med dagens kunskap och innovationer stärker arbetet med hållbarhet i alla dess aspekter.

 

Vår utbildning sätter livsmedel som når kunden i centrum. Centralt är att arbeta med odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter, liksom med svenska lantraser. Det handlar om att vidmakthålla ett levande kulturarv men än mer om att förse marknaden med spetsprodukter, livsmedel med en smak av en plats, som är det som efterfrågas allt mer både av ledande kockar och engagerade konsumenter.

 

Fäbodens principer - Relationsmat från regenerativa jordbruk

3 - 4 september 2018 i Jämtland - se program här!

Genomförd!

 

Fäboden som modell för regenerativt jordbruk och relationsmat

8 oktober 2018 i Ångermanland - se program här!

Inställd!

 

Fäboden som modell för hållbar livsmedelsproduktion med mervärden vid Fäbodriksdagen

22 - 23 september 2018 i Dalarna - se program här!

Genomförd!

 

Måltidsturism och Grönt Kulturarv

Kurs 25 - 26 oktober 2018 i Järvsö - Se program här!

Platser finns! Boka nu!

 

 

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

Urban Laurin

Tfn: 070 - 494 44 66

Staffan Hillman

Tfn: 070 - 685 45 78

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation